Kieskompas voor Gemeenteraadsverkiezingen 2014 online

Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

Kieskompas voor Duitse parlementsverkiezingen

Goed geïnformeerde keuze maken door partijstandpunten te vergelijken

Bundeswahlkompass

Op 22 september gaat Duitsland naar de stembus om de leden van de nieuwe Bondsdag te kiezen. Om de Duitse kiezers te helpen met het maken van een gefundeerde keuze heeft Kieskompas van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met de Otto-Friedrich-Universität Bamberg een speciale online stemhulp ontwikkeld voor deze verkiezingen: het BundesWahlKompass.

Kieskompas reikt Ipad uit aan gelukkige winnares

In de week voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 September 2012 was het mogelijk om deel te nemen aan een onderzoek van Universiteit Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam. Kieskompas werkte samen met Sociale Psychologie aan het onderzoek. Onder de deelnemers van de enquete hebben we een Ipad verloot.

Kieskompas heeft het genoegen om de winnares van onze loting mede te delen.
De gelukkige is Amanda Jansen. Zij heeft de Ipad gewonnen en kreeg deze onlangs feestelijk uitgereikt.

 

Kieskompas Israël is online

Ruim 125.000 bezoekers na een week

Op 22 januari gaat Israël naar de stembus om een nieuw parlement (de Knesset) te kiezen. Om de Israëlische kiezers te helpen met het maken van een gefundeerde keuze heeft Kieskompas van de Vrije Universiteit Amsterdam een speciale online stemhulp voor deze verkiezingen ontwikkeld.

Israeli Election Compass
Politieke landschap volop in beweging

Maar liefst 34 partijen zullen op deze dag naar de gunst van de kiezer dingen. Net als in 2009 is het Israëlische politieke landschap volop in beweging omdat belangrijke politieke figuren nieuwe partijen oprichten of fusies aangaan. "Israël staat hierdoor bekend om haar grote electorale verschuivingen bij iedere verkiezing," zegt André Krouwel, VU-politicoloog en directeur van Kieskompas. "Tel daarbij de explosieve politieke situatie op in buurlanden zoals Syrië en Egypte en de Palestijnse gebieden en het is duidelijk dat er veel op het spel staat."

Wetenschappelijk onderzoek

Zoals altijd werkt Kieskompas samen met gerenommeerde wetenschappers om de stellingen voor het Kieskompas te ontwikkelen en wetenschappelijk verkiezingenonderzoek te doen. In Israël is daartoe wederom een samenwerkingsverband aangegaan met de Universiteit van Tel Aviv en het Israel Democracy Institute (IDI). Daarnaast werkt Kieskompas ook samen met mediapartners om kiezers op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de publieke opinie, gebaseerd op de antwoorden van bezoekers van Kieskompas. Het nationale TV station Channel 2, de vooraanstaande krant Jeruzalem Post en de Arabische online krant Panet zullen verslag doen van de bevindingen van het Kieskompas Israël.

125.000 bezoekers in een week

Uit de bezoekersaantallen blijkt dat het Israëlische Kieskompas in goede aarde is gevallen: een week na de lancering hebben al ruim 125.000 bezoekers de weg naar de website weten te vinden. Het Israëlische Kieskompas is ontwikkeld in het Hebreeuws, Arabisch en Engels en is te bereiken via www.electioncompass.org.

Dertig stellingen

Het Israëlische Kieskompas bestaat uit dertig stellingen die de belangrijkste verkiezingsthema's omvatten. Hierbij neemt het thema veiligheid uiteraard een grote rol in. Door het beantwoorden van de dertig stellingen worden de bezoekers in het Israëlische politieke landschap geplaatst, te midden van de deelnemende partijen. Op deze manier wordt duidelijk zichtbaar welke partijen dichtbij de gebruiker staan, en welke juist niet. Vervolgens kunnen alle partijstandpunten met één klik tot in detail worden bekeken.

Kieskompas leidt panelonderzoek naar meningen over de nieuwe Egyptische Grondwet

In de nasleep van de zogenaamde ‘Arabische Lente’ konden Egyptische burgers eind vorig jaar stemmen over een nieuwe Grondwet. De voorgestelde wijzigingen van de constitutie zorgde voor een diepe tweedeling in de Egyptische samenleving, omdat de opstellers van de nieuwe Grondwet niet representatief zouden zijn. Vooral Islamisten zouden zwaar oververtegenwoordigd zijn in de commissie. Volgens critici dreigde daarom een ‘Islamisering’ van Egypte.

Om de mening van Egyptenaren over de nieuwe Grondwet in kaart te brengen heeft Kieskompas in de weken voorafgaand aan het referendum een uitgebreide survey opgezet. De vooraanstaande Egyptische politicoloog Professor Mazen Hassan van de Universiteit van Caïro leidde het onderzoek.

Omdat ten tijde van het autoritaire Mubarak regime nagenoeg geen opinieonderzoek kon worden gedaan is er maar weinig bekend over de opvattingen van Egyptenaren. Dat maakt deze survey uniek en levert het zeer belangrijke informatie op. We vroegen Egyptenaren − die eerder het Kieskompas hadden ingevuld en hun emailadres hadden achtergelaten voor verder onderzoek − naar hun mening over groot aantal artikelen uit de voorgestelde Grondwet. Meer dan 550 Egyptenaren vulden de uitgebreide vragenlijst in en we kunnen deze meningen relateren aan hun politieke voorkeur, geslacht, leeftijd en religiositeit.

We maakten op basis van hun persoonlijke kenmerken en stemgedrag onderscheid tussen vier groepen: (1) streng gelovige Islamisten die structureel de Islamistische partijen hebben gesteund, (2) gematigden die zowel op religieuze als seculiere partijen en kandidaten stemden, (3) revolutionairen die actief aan de opstanden hadden deelgenomen en (4) anti-hervormers die sympathiseerden met het oude regime. Het onderzoek laat duidelijk zien dat de Egyptische samenleving diep verdeeld is.

Islamisten zijn zeer enthousiast zijn over de nieuwe Grondwet. Zij stemden grotendeels in met alle nieuwe Grondwetsartikelen, inclusief de elementen die de andere drie groepen beschouwen als een Islamisering van Egypte. Gematigden, revolutionairen en anti-hervormers zijn zeer verontrust over de toenemende rol van Islam in de nieuwe Grondwet. Islamitische uitgangspunten nemen een veel prominentere rol in dan voorheen. Het tussentijdse rapport genereerde veel media-aandacht in Egyptische kranten en nieuwswebsite. Ook werd Prof. Mazen Hassan voor een TV debat over het onderzoek uitgenodigd.

Het eindrapport biedt een diepgravende analyse van de opvattingen van de verschillende groepen in Egypte. Met dit onderzoek pogen wij meer helderheid te verschaffen over één van de moeilijkste politieke vraagstukken van het nieuwe Egypte en een fundamenteel debat te stimuleren over de toekomst van de Egyptische samenleving.

Regeerakkoord analyse Kieskompas 2012

Kieskompas

Fusiegemeente HSZ 2012

Kieskompas

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Kieskompas 2012

Kieskompas

Kieskompas Venezuela online

Brujula Presidencial

Kieskompas Mexico online

Brujula Presidencial

In steeds meer landen en steeds meer talen is het Kieskompas beschikbaar. Voor de presidentsverkiezingen in Mexico ontwikkelde Kieskompas in samenwerking met Mexicaanse wetenschappers en Radio Nederland Wereldomroep (RNW) een stemhulp voor deze verkiezingen die op 1 juli plaatsvinden. Kieskompas, dat inmiddels in meer dan dertig landen wereldwijd actief is, werkt samen met Radio Nederland Wereldomroep en een groot aantal lokale media-partners om Mexicaanse kiezers te informeren over de verschillende standpunten van de presidentskandidaten. Door dertig helder geformuleerde stellingen te beantwoorden kunnen Mexicaanse kiezers onmiddellijk zien welke kandidaat het dichtst bij hun eigen politieke voorkeuren staat. Kieskompas Mexico zal zowel in het Engels als in het Spaans beschikbaar zijn en zal begin juni worden gelanceerd.

 

Kieskompas Frankrijk online

La Boussole Présidentielle 2012

Krijgt Nicolas Sarkozy een tweede termijn of wordt de socialist Francois Hollande de nieuwe president van Frankrijk? Haalt Marine Le Pen, net als haar vader, de tweede ronde? Kieskompas helpt Franse kiezers bij het maken van hun keus bij de Franse presidentsverkiezingen die op 22 april plaatsvinden. Samen met een team van gerenommeerde wetenschappers van de Parijse universiteit SciencePo/CEVIPOF zijn dertig heldere stellingen ontwikkeld over de belangrijkste thema’s uit de Franse politiek. Na het beantwoorden van deze vragen kunnen Franse kiezers hun eigen politieke voorkeuren vergelijken met de standpunten van alle presidentskandidaten. De standpunten van de deelnemende kandidaten kunnen in detail worden bekeken, waardoor we twijfelende kiezers kunnen helpen een goed geïnformeerde keuze te maken. Het Kieskompas voor de Franse presidentsverkiezingen zal eind maart worden gelanceerd.


Kieskompas Presidentsverkiezingen Egypte


kieskompas presidentsverkiezingen Egypte

Eind 2011 lanceerde Kieskompas, in samenwerking met Radio Nederland Wereldomroep (RNW) en twee Egyptische universiteiten, een Kieskompas voor deze historische parlementsverkiezingen in Egypte. Voor het eerst konden Egyptenaren gebruik maken van een online stemhulp. Kieskompas en RNW geven hier nu een vervolg aan bij de Egyptische presidentsverkiezingen, die op 23 mei zullen plaatsvinden. Als er niet onmiddellijk een winnaar uit de bus komt wordt op 16 juni een tweede ronde gehouden. Met behulp van dit Kieskompas worden de programmatische verschillen tussen de deelnemende kandidaten glashelder weergegeven, en kunnen Egyptenaren door het beantwoorden van een reeks duidelijke stellingvragen bepalen welke kandidaat het best bij hun eigen politieke voorkeuren past. Het Kieskompas voor de Egyptische presidentsverkiezingen, dat zowel in het Engels als in het Arabisch beschikbaar zal zijn, zal eind april online gaan.

 

 

Onderzoek naar politieke kennis en stemgedrag

Kieskompas en de Vrije Universiteit voert samen met een groot aantal buitenlandse universiteiten een onderzoek uit naar de invloed van politieke kennis en cognitieve vaardigheden op stemgedrag. Het onderzoek maakt deel uit van een veel breder onderzoeksproject, verspreid over negen Europese landen, onder de noemer ELECDEM. Aan dit project werken meer dan 50 onderzoekers mee, waaronder 26 promovendi. Wij hebben een aantal invullers van het Kieskompas gevraagd aan dit onderzoek me te doen. Diegenen die dit verzoek hebben ontvangen, hebben eerder aangegeven mee te willen werken aan wetenschappelijk onderzoek.
Veel deelnemers hebben gevraagd of wij de antwoorden op de kennisvragen kunnen geven. Na de sluitingsdatum van het onderzoek - over twee weken - zullen de antwoorden worden gepubliceerd op deze website.

Kieskompas en ELECDEM gaan zeer vertrouwelijk met uw antwoorden en gegevens om. Deze dienen uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en zijn op geen enkele wijze tot u persoonlijk te herleiden. Wij zijn geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens en houden ons aan de strengste privacy normen en wetenschappelijke standaards van bescherming van persoonsgegevens.

Kieskompas voor de parlementaire verkiezingen Egypte is nu online

Bosala.org

In samenwerking met Radio Nederland Wereldomroep (RNW), Al Jazeera en een groot aantal Egyptische mediapartners, heeft Kieskompas op maandag 14 november het Kieskompas Egypte gelanceerd.

Met behulp van dit Kieskompas kunnen Egyptische kiezers bepalen welke partijen het dichtst bij hun persoonlijke politieke voorkeuren liggen. Eerder deze maand werd ook Kieskompas Morocco gelanceerd, evenals een speciaal Kieskompas voor de eerste democratische verkiezingen ooit in Tunesie.

Het Kieskompas Egypte is ontwikkeld door een team van vooraanstaande Egyptische wetenschappers van Cairo University en American University Cairo. Om een kwalitatief hoogstaand en betrouwbaar overzicht van partijstandpunten op de belangrijkste thema’s te kunnen weergeven hebben professor Mazen Hassan en professor Ibrahim el Nour nauw samengewerkt met een internationaal team van wetenschappers uit de regio.

Door het beantwoorden van 30 eenvoudige stellingen over de belangrijkste politieke onderwerpen worden bezoekers in het nieuwe Egyptische politieke landschap geplaatst.  Op deze manier kunnen zij hun eigen positie vergelijken met die van de belangrijkste politieke partijen die aan de verkiezingen –die vanaf 28 november plaatsvinden- deelnemen. Kieskompas Egypte is volledig transparant.

Kiezers kunnen hun antwoorden op alle stellingen vergelijken met posities van de belangrijkste politieke partijen. Alle partijstandpunten zijn onderbouwd met passages uit hun verkiezingsprogramma of van hun officiële website en alle bezoekers hebben toegang tot al deze gegevens.

Om de website te promoten en resultaten van analyses te publiceren werkt Kieskompas nauw samen met internationale en Egyptische mediapartners, zoals Al Jazeera, Al-Hayat TV, Shourouk News, Masrawy, MSN Arabia en Fatakat. Rond de verkiezingen zullen nog meer mediapartners aanhaken zodat meer Egyptische kiezers ondersteuning krijgen bij het maken van een belangrijke politieke keuze in deze eerste democratische verkiezingen in Egypte. Kieskompas Egypte is, zowel in het Engels als in het Arabisch, beschikbaar op www.masr.bosala.org

Wereldomroep brengt Kieskompas wereldwijd

Verkiezingen Marokko, Egypte en Tunesië 2011

Radio Nederland Wereldomroep en de Vrije Universiteit Amsterdam bundelen hun krachten en brengen een vernieuwend Kieskompas voor verkiezingen in prille democratieën over de hele wereld. Daarmee krijgen stemgerechtigden voor het eerst de mogelijkheid om online te bepalen welke partij het dichtst bij de eigen politieke voorkeuren ligt. De organisaties starten met het ontwikkelen van een Arabisch- en Engelstalig Kieskompas voor de komende verkiezingen in Marokko, Egypte en Tunesië. In 2012 volgen ook Kieskompassen in andere (Noord-)Afrikaanse landen.

In landen waar de ‘Twitter- en Facebook-revoluties’ hebben bijgedragen aan de eerste stappen op weg naar democratie, zullen vooral de jongere kiezers goed worden bereikt via het internet. Vanwege de beperkte internetaansluitingen in bijvoorbeeld de Arabische wereld en Afrika, komt het Kieskompas niet alleen beschikbaar als website, maar ook als ‘lite’ versie voor de mobiele telefoon. Voor burgers die niet in staat zijn het internet of de telefoon te gebruiken, wordt een Kieskompas voor in de krant ontwikkeld.

Hoofdredacteur Rik Rensen van de Wereldomroep licht toe: "De samenwerking past precies bij onze activiteiten in het kader van het vrije woord. Je moet je voorstellen dat in landen als Tunesië en Egypte hele generaties zijn opgegroeid in een dictatuur. Voor hen is politieke keuzevrijheid een nieuw en veelal ingewikkeld begrip. Het is een belangrijke taak van de Wereldomroep om juist in zulke landen mensen betrouwbare informatie te geven over hun eigen situatie, in hun eigen taal. En hen zo helpen om eigen keuzes te maken."

 

Portfolio
Kieskompas Isral (offline)
Europese verkiezingen 2009
Kieskompas wint e-Democracy Award 2009 met EU Profiler... Lees verder
Nieuws
Kieskompas voor Turkije
Kieskompas ontwikkelt in samenwerking met ... Lees verder
Bijna vier miljoen bezoekers op Kieskompas Canada
Het Kieskompas in Canada is 3,8 miljoen keer bezocht ... Lees verder
Kieskompas Provinciale Staten vanaf 2 februari
Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 zullen kiezers opnieuw... Lees verder
Tweede Kamerverkiezingen in beeld
Het Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen... Lees verder
'Vote Compass' bij komende Canadese verkiezingen
Kieskompas is een samenwerkings- verband aangegaan met... Lees verder
Kieskompas deelnemer in Europees trainingsnetwerk voor verkiezingsonderzoek
Het Marie Curie Initial Training Network (ITN) brengt elf teams... Lees verder
Kieskompas Gemeenteraads-
verkiezingen trekt 1,1 miljoen bezoekers

Het Kieskompas is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010... Lees verder
Kieskompas bij Zweedse verkiezingen
Ook Zweedse kiezers kunnen nu gebruik maken van het... Lees verder
Kieskompas Portugal nu online
In samenwerking met het Instituut voor Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Lissabon... Lees verder
Kieskompas wint e-Democracy Award met EU Profiler
Persbericht, september 2009 - Voor de vijfde keer het World.... Lees verder
Kieskompas Waterschapsverkiezingen online
Voor ieder Waterschap is een apart Kieskompas ontworpen... Lees verder
Kieskompas maakt eerste Europese stemwijzer
Elsevier, 15 mei 2008 - Kiezers die geen idee hebben waar zij staan in het Europese politieke... Lees verder
Kieskompas nu ook bij Isralische verkiezingen
Kieskompas heeft ook voor de Isralische verkiezingen ... Lees verder
Kieskompas wint jaarprijs voor journalistiek
3 april 2007. In de categorie Multimedia-Nieuws wint Kieskompas de journalistieke jaarprijs De Tegel 2006... Lees verder
Prominente journalisten testen hun politieke voorkeur
In samenwerking met Katholieke Universiteit Leuven en De Standaard ontwikkelde Kieskompas een applicatie voor de ... Lees verder